Inredningsblogg

Inredningsblogg

Listad

tisdag 1 juli 2008

konsten att få en fin gräsmatta!!


Texten hämtad från Weibulls hemsida.... Och bilden är lånad!


God planering är viktig!

Det finns mängder av gräsarter men bara ett fåtal av dem är lämpliga att använda till gräsmatta.
Inom de arter som passar för gräsmattor har det utvecklats många sorter som anpassats till olika landsdelars klimat och växtförhållanden, som ljus, temperatur, dagslängd och nederbörd.

Tips! Bästa tiden att så gräsfrö är tidigt på hösten då jorden är varm och det är mycket dagg. På våren kan groningen ta lite längre tid på grund av att jordtemperaturen är för låg och under sommaren på grund av att det är för torrt.

Aha..därför den inte växer något vidare!! Sådde på hösten blev kanonfin..dock fyllde vi i gen alla fula sättningar och nu ja..växer=noll..dammar när amn går på den...

Rekomendation från Weibulls hemsida...BEVATTNING:


Vattna lite men ofta, speciellt viktigt soliga och blåsiga dagar.

KLIPPNING:
För nysådd gräsmatta och utrullad gräsmatta kan man börja klippa när gräset är ca 5 cm långt. För bästa resultat skall gräsmattan klippas 1-2 ggr/vecka, det är viktigt att inte klippa ned gräset mer än en tredjedel åt gången.


Inga kommentarer: